Meýdany: 200 m2
Adam sany: 1
Ýatak sany: 1

Bir orunlyk otag

140 TMT / 1 gije

5-ýaşdan -9 ýaşa çenli goşmaça tölegiň bahasy 1 adam üçin esasy bahadan 25%, ýaşaýyş üçin 27,50 manat, iýmitlenmek üçin 30 manat.

Jemi: 57,50 manat.

9-ýaşdan ýokary, goşmaça tölegiň bahasy 1 adam üçin esasy bahadan 50%, ýaşaýyş üçin 55 manat, iýmitlenmek üçin 30 manat

Jemi: 85,00 manat.